این وبلاگ جهت اخبار جلسات شورای قشر و کارگروه های مربوطه به آن منتشر شده است.

اعضای شورای قشر جهت بروزرسانی کارگروه های مربوطه مطالب و نظرات موردنظر خود را به ایمیل زیر ارسال کنند:

aref.amd75@yahoo.com

کاربر وبلاگ:آقای مهدی پور