جنگ نرم

مقام معظم رهبری:

«امروز مهم‌ترین ابزار جنگ بین قدرت‌ها در دنیا رسانه است و امروز حتی قدرت‌های بزرگ هم بارسانه‌ها دارند کار می‌کنند. امروز تأثیر رسانه‌ها و تلویزیون‌ها و هنرها و این شبکه‌های عظیم اطلاع‌رسانى اینترنتی و... از سلاح و از موشک و از بمب اتم بیشتر است. امروز دنیا، یک چنین دنیاییاست. روز به‌ روز هم دارند این میدان را گسترش می‌دهند».

جنگ نرم

امروزه به واسطه فناوری های نوین و پیشرفت هایی که در زمینه های گوناگون دانش و تکنولوژی در زندگی انسان صورت گرفته، استفاده از اینترنت و حضور در فضاهای مجازی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم در بیشتر جوامع شده است؛ به طوری که افراد در همه سنین بخش زیادی از وقت خود را در اینترنت و فضای مجازی سپری می کنند.نوآوری های رسانه ای افزون بر مزیت ها و سودهایی برای انسان و زندگی او، آسیب ها و زیان هایی نیز دارد که بیشتر این زیان ها به نوع استفاده و در واقع افراط و تفریط در بکارگیری آنها بر می گردد؛ به گونه ای که استفاده درست و مناسب از یک وسیله، شیوه یا فن به تسهیل امور زندگی انسان منجر شده و بهره گیری نادرست از آنها ممکن است پیامدهای ناخواسته و ناخوشایندی برای او به بار آورد.